اخبار

Sep 4th مشکل درگاه پرداخت سامان

با سلاممشکلی روی درگاه پرداخت وجود دارد که در حال رفع مشکل هستیمتا پایان مشکل می توانید مبلغ فاکتور خود را به کارت زیر واریز نموده و مشخصات واریز را تیکت نمایید6219861023045700بانک سامانبه نام رضا ... بیشتر بخوانید »

May 23rd مشکل امنیتی ویندوز

با سلامحمله وسیع یک 'باج‌افزار ' به کامپیوترهای نهادهای چندین کشور دنیا، فعالیت این موسسات را به حال تعلیق درآورد. باج‌افزار به نوعی از بدافزار گفته می‌شود که در آن هکر از قربانی حمله تقاضای ... بیشتر بخوانید »