مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
سرور شماره 1 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1230 - 8M Cache, 3.20 GHz
Ram : 8 GB
Hard Disk Space : 2 x 1 TB SAS
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 100 Mbit/s
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 2 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1230 - 8M Cache, 3.20 GHz
Ram : 12 GB
Hard Disk Space : 2 x 2 TB SATA 6
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 100 Mbit/s
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 3 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1240 - 8M Cache, 3.30 GHz
Ram : 16 GB
Hard Disk Space : 2 x 2 TB SATA 6
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 100 Mbit/s
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 4 -

Cpu : Intel® Core™ Processor i7-4790 - 8M Cache, 4.00 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x 2 TB SATA 6
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 100 Mbit/s
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 5 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1240 - 8M Cache, 3.30 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x 2 TB SATA 6
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 100 Mbit/s
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 6 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E3-1240 - 8M Cache, 3.30 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x 2 TB SATA 6
Bandwidth : 15 TB
Network Port : 1 Gbit/s
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.227.76.35) در سیستم ثبت خواهد شد.