مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
سرور شماره 1 -

Cpu : Intel® Core™ i7-4770 Processor - 8M Cache, 3.90 GHz
Ram : 32GB
Hard Disk Space : 2 x 2Tra SATA 6
Bandwidth : 30 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 2 -

Cpu : Intel® Core™ i7-4770 Processor - 8M Cache, 3.90 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 2 x 240 GB SSD
Bandwidth : 30 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V5.5
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 3 -

Cpu : Intel® Xeon® E3-1275 v5 - 8M Cache, 3.60 GHz
Ram : 64 GB
Hard Disk Space : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Bandwidth : 30 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 4 -

Cpu : Intel® Xeon® E3-1275 v5 - 8M Cache, 3.60 GHz
Ram : 64 GB
Hard Disk Space : 2 x 480 GB SSD
Bandwidth : 30 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 5 -

Cpu : Intel® Xeon® Processor E5-1650 v3 - 15M Cache, 3.50 GHz
Ram : 128 GB
Hard Disk Space : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Bandwidth : 50 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


سرور شماره 6 -

Cpu : Intel® Core™ i7-3770 Processor - 8M Cache, up to 3.90 GHz
Ram : 32 GB
Hard Disk Space : 4 x 6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : 30 TB
Network Port : 1 Gbps
Dedicated IP(s) : 1
Reboot Panel : Yes
Vmware ESXi V6
99.9% Uptime Guarantee


Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.227.76.35) در سیستم ثبت خواهد شد.