یافتن کالاها و سرویسها


Reseller_5GB
فضای وب : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
30,000تومان ماهانه
80,000تومان سه ماهه
160,000تومان شش ماهه
320,000تومان سالانه

Reseller_10GB
فضای وب : 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
45,000تومان ماهانه
125,000تومان سه ماهه
250,000تومان شش ماهه
450,000تومان سالانه

Reseller_15GB
فضای وب : 15 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
54,000تومان ماهانه
161,000تومان سه ماهه
320,000تومان شش ماهه
540,000تومان سالانه

Reseller_20GB
فضای وب : 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
72,000تومان ماهانه
216,000تومان سه ماهه
430,000تومان شش ماهه
720,000تومان سالانه

Reseller_30GB
فضای وب : 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
90,000تومان ماهانه
265,000تومان سه ماهه
525,000تومان شش ماهه
900,000تومان سالانه

Reseller_40GB
فضای وب : 40 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
110,000تومان ماهانه
2,000,000تومان سالانه