یافتن کالاها و سرویسها


150MB


فضای وب : 150 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 10GB
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : 1
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : 1
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : ماهانه
تحویل آنی : دارد
اشتراک ماهانه : 5000
اشتراک ماهانه : 20000
اشتراک سالانه : 35000
5,000تومان ماهانه
20,000تومان شش ماهه
35,000تومان سالانه

300MB


فضای وب : 300 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 20GB
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : 1
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : 2
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : ماهانه
تحویل آنی : دارد
اشتراک ماهانه : 7000
اشتراک ماهانه : 35000
اشتراک سالانه : 60000
7,000تومان ماهانه
35,000تومان شش ماهه
60,000تومان سالانه

500MB


فضای وب : 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 30GB
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : 1
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : 3
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : ماهانه
تحویل آنی : دارد
اشتراک ماهانه : 9000
اشتراک ماهانه : 48000
اشتراک سالانه : 85000
9,000تومان ماهانه
48,000تومان شش ماهه
85,000تومان سالانه

1GB


فضای وب : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 40GB
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : 1
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : 5
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : ماهانه
تحویل آنی : دارد
اشتراک ماهانه : 15000
اشتراک ماهانه : 75000
اشتراک سالانه : 130000
15,000تومان ماهانه
75,000تومان شش ماهه
150,000تومان سالانه

2GB


فضای وب : 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 50GB
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : 2
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : 5
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : ماهانه
تحویل آنی : دارد
اشتراک ماهانه : 25000
اشتراک ماهانه : 130000
اشتراک سالانه : 250000
25,000تومان ماهانه
130,000تومان شش ماهه
250,000تومان سالانه

5GB


فضای وب : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 60GB
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : 3
Subdomains : نامحدود
تعداد دیتابیس : 5
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : ماهانه
تحویل آنی : دارد
اشتراک ماهانه : 60000
اشتراک ماهانه : 300000
اشتراک سالانه : 550000
60,000تومان ماهانه
300,000تومان شش ماهه
550,000تومان سالانه