هاست سی پنل ایران

150MB • 150 مگابایت فضای وب
 • 10GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • 1 Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • 1 تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • ماهانه بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
 • 20000 اشتراک ماهانه
 • 35000 اشتراک سالانه
300MB • 300 مگابایت فضای وب
 • 20GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • 1 Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • 2 تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • ماهانه بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
 • 35000 اشتراک ماهانه
 • 60000 اشتراک سالانه
500MB • 500 مگابایت فضای وب
 • 30GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • 1 Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • 3 تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • ماهانه بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
 • 48000 اشتراک ماهانه
 • 85000 اشتراک سالانه
1GB • 1 گیگابایت فضای وب
 • 40GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • 1 Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • 5 تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • ماهانه بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
 • 75000 اشتراک ماهانه
 • 130000 اشتراک سالانه
2GB • 2 گیگابایت فضای وب
 • 50GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • 2 Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • 5 تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • ماهانه بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
 • 130000 اشتراک ماهانه
 • 250000 اشتراک سالانه
5GB • 5 گیگابایت فضای وب
 • 60GB پهنای باند ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل اکانت
 • نامحدود Park Domains
 • 3 Addon Domains
 • نامحدود Subdomains
 • 5 تعداد دیتابیس
 • نامحدود بقیه امکانات
 • CPanel کنترل پنل
 • ماهانه بک آپ گیری
 • دارد تحویل آنی
 • 300000 اشتراک ماهانه
 • 550000 اشتراک سالانه