ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.biz
20,500تومان
1 سال
N/A
49,000تومان
1 سال
.com
155,000تومان
1 سال
N/A
155,000تومان
1 سال
.in
33,000تومان
1 سال
N/A
38,000تومان
1 سال
.net
43,000تومان
1 سال
N/A
45,000تومان
1 سال
.org
82,000تومان
1 سال
N/A
82,000تومان
1 سال
.info
100,000تومان
1 سال
N/A
48,000تومان
1 سال
.asia
44,000تومان
1 سال
N/A
44,000تومان
1 سال
.us
146,000تومان
1 سال
N/A
140,000تومان
1 سال
.mobi
15,500تومان
1 سال
N/A
59,000تومان
1 سال
.xyz
13,000تومان
1 سال
N/A
41,000تومان
1 سال
.link
29,200تومان
1 سال
N/A
34,000تومان
1 سال
.me
65,000تومان
1 سال
N/A
67,000تومان
1 سال
.co
164,000تومان
1 سال
N/A
175,000تومان
1 سال
.pw
30,000تومان
1 سال
N/A
32,000تومان
1 سال
.ws
26,000تومان
1 سال
N/A
80,000تومان
1 سال
.bz
165,000تومان
1 سال
N/A
165,000تومان
1 سال
.be
36,000تومان
1 سال
N/A
36,000تومان
1 سال
.pro
48,000تومان
1 سال
N/A
48,000تومان
1 سال
.news
39,000تومان
1 سال
N/A
80,000تومان
1 سال
.shiksha
16,000تومان
1 سال
N/A
47,000تومان
1 سال
.online
32,000تومان
1 سال
N/A
120,000تومان
1 سال
.site
16,000تومان
1 سال
N/A
105,000تومان
1 سال
.market
98,000تومان
1 سال
N/A
98,000تومان
1 سال
.cloud
37,000تومان
1 سال
N/A
79,000تومان
1 سال
.club
48,000تومان
1 سال
N/A
48,000تومان
1 سال
.website
13,000تومان
1 سال
N/A
79,000تومان
1 سال
.space
8,500تومان
1 سال
N/A
46,000تومان
1 سال
.lol
99,000تومان
1 سال
N/A
99,000تومان
1 سال
.click
23,700تومان
1 سال
N/A
45,000تومان
1 سال
.tv
105,000تومان
1 سال
N/A
107,000تومان
1 سال
.tel
45,000تومان
1 سال
N/A
45,000تومان
1 سال
.ca
108,000تومان
1 سال
N/A
108,000تومان
1 سال
.cc
77,000تومان
1 سال
N/A
77,000تومان
1 سال
.name
34,000تومان
1 سال
N/A
34,000تومان
1 سال
.work
28,000تومان
1 سال
N/A
30,000تومان
1 سال
.ru
18,500تومان
1 سال
N/A
18,500تومان
1 سال
.red
46,000تومان
1 سال
N/A
46,000تومان
1 سال
.blue
46,000تومان
1 سال
N/A
46,000تومان
1 سال
.webcam
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.trade
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.science
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.racing
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.poker
16,500تومان
1 سال
N/A
135,000تومان
1 سال
.party
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.pet
68,000تومان
1 سال
N/A
68,000تومان
1 سال
.photo
92,000تومان
1 سال
N/A
92,000تومان
1 سال
.photography
63,000تومان
1 سال
N/A
63,000تومان
1 سال
.photos
63,000تومان
1 سال
N/A
63,000تومان
1 سال
.pics
63,000تومان
1 سال
N/A
63,000تومان
1 سال
.pictures
37,000تومان
1 سال
N/A
37,000تومان
1 سال
.pizza
148,000تومان
1 سال
N/A
148,000تومان
1 سال
.place
90,000تومان
1 سال
N/A
90,000تومان
1 سال
.men
10,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.loan
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.live
62,000تومان
1 سال
N/A
65,000تومان
1 سال
.life
91,000تومان
1 سال
N/A
91,000تومان
1 سال
.land
91,000تومان
1 سال
N/A
91,000تومان
1 سال
.kitchen
91,000تومان
1 سال
N/A
91,000تومان
1 سال
.it
32,000تومان
1 سال
N/A
32,000تومان
1 سال
.host
300,000تومان
1 سال
N/A
300,000تومان
1 سال
.hosting
91,000تومان
1 سال
N/A
91,000تومان
1 سال
.house
91,000تومان
1 سال
N/A
91,000تومان
1 سال
.group
62,000تومان
1 سال
N/A
62,000تومان
1 سال
.gallery
62,000تومان
1 سال
N/A
62,000تومان
1 سال
.gift
62,000تومان
1 سال
N/A
62,000تومان
1 سال
.gifts
91,000تومان
1 سال
N/A
91,000تومان
1 سال
.email
62,000تومان
1 سال
N/A
62,000تومان
1 سال
.download
8,500تومان
1 سال
N/A
8,500تومان
1 سال
.ae
307,100تومان
1 سال
N/A
315,000تومان
1 سال
.nu
14,800تومان
1 سال
N/A
63,000تومان
1 سال
.co.za
25,900تومان
1 سال
N/A
25,900تومان
1 سال
.com.au
65,000تومان
1 سال
N/A
70,000تومان
1 سال
.international
79,000تومان
1 سال
N/A
85,000تومان
1 سال
.bid
10,000تومان
1 سال
12,000تومان
1 سال
12,000تومان
1 سال
.date
13,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.top
14,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
.shop
30,000تومان
1 سال
N/A
120,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains