یافتن محصولات و سرویس ها


Host_100MB


فضای وب : 100 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
55,000تومان سالانه

Host_200MB


فضای وب : 200 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
6,000تومان ماهانه
18,000تومان سه ماهه
36,000تومان شش ماهه
72,000تومان سالانه

Host_500MB


فضای وب : 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
9,000تومان ماهانه
27,000تومان سه ماهه
45,000تومان شش ماهه
89,000تومان سالانه

Host_1GB


فضای وب : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
12,000تومان ماهانه
33,000تومان سه ماهه
63,000تومان شش ماهه
119,000تومان سالانه

Host_2GB


فضای وب : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
16,000تومان ماهانه
44,000تومان سه ماهه
84,000تومان شش ماهه
159,000تومان سالانه

Host_5GB


فضای وب : 5000 مگابایت
پهنای باند ماهانه : نامحدود
تعداد ایمیل اکانت : نامحدود
Park Domains : نامحدود
Addon Domains : نامحدود
Subdomains : نامحدود
بقیه امکانات : نامحدود
کنترل پنل : CPanel
بک آپ گیری : هفتگی
تحویل آنی : دارد
26,000تومان ماهانه
71,000تومان سه ماهه
136,000تومان شش ماهه
259,000تومان سالانه